A Laughing Angels honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

LAUGHING ANGELS ONLINE ÁRUHÁZ

Hatályba lép: 2018. 05. 22.

I. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy a laughingangels.hu online áruházban történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. A Laughing Angels Online Áruházat-at (a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) az V-Forrás Kft (székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75., adószám: 13288341-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-507624; Telefonszáma: +36 88/ 786230, e-mail címe: szabolcs.soosnagy@vforras.hu, a továbbiakban: V-Forrás Kft) üzemelteti.

A jelen ÁSZF 2018. 05. 20. napján lép hatályba.

A jelen ÁSZF-et a V-Forrás KFt bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a V-Forrás Kft weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a V-Forrás Kft kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Vásárló a Laughing Angels ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. V-Forrás Kft nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre.

Nem áll a V-Forrás Kft rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

II. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztó/ Vásárló: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

III. A VÁSÁRLÁS MENETE

1. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

A V-Forrás Kft a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető termékeit. Egyes megrendelhető termékek kizárólag a Szakmai Vásárlók számára, míg más termékek minden regisztrált vásárló számára elérhetőek.

2. REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, MEGRENDELÉS

A megrendelések feladásához nem szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a rendszerbe. A Vásárló nevének, email-címének, telefonszámának és címének megadásával regisztráció nélkül adhat fel megrendeléseket.

A vásárló regisztrálhatja magát, a törzsvásárlói programban való részvételhez, így a későbbiek folyamán az e-mail címével és jelszavával bármikor beléphet.

Az online áruházon kizárólag laikus (felhasználói) típusú regisztráció lehetséges.

Laikus (felhasználói) regisztráció: az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő vásárláshoz felhasználóként történő belépés, továbbá a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadása szükséges. A laikus regisztrálók kiskereskedelmi áron vásárolhatnak az ONLINE ÁRUHÁZBAN, de egyéni kedvezményük is beállításra kerülhet.

A regisztráció a képernyő felső részén található.

A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség:

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az egyeztetésekhez is.
  • Telefonszám: A V-Forrás Kft ezen a számon egyezteti a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag átvételéről.
  • Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, épület, emelet, ajtó, kapucsengő).
  • E-mailben kapott ideiglenes jelszó megváltoztatása ajánlott az első belépést követően a profiloldalon.
  • Jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges
  • Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, illetve a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk.

A megadott e-mail címre érkező rendszerüzenetben kapott linkkel szükséges véglegesíteni a regisztrációt, és ugyanebben az üzenetben kapott ideiglenes jelszóval lehet belépni először az ONLINE ÁRUHÁZ-ba.

Az első belépés a regisztráció során megadott e-mail cím és a rendszerüzenetben kapott ideiglenes jelszó beírása után a “Bejelentkezés” gombra kattintva lehetséges. Az ideiglenes jelszót a Vásárló profiloldalán változtathatja meg, személyes jelszavára. A jelszómódosítást követően a profiloldalon megadott jelszót szükséges megadni a belépéskor.

Az Online Áruházba történő belépés a kosárban lévő, vagy ezután kiválasztásra kerülő termékek megrendeléséhez szükséges, de lehetőség van a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, módosítására, illetve személyes adat(ok) mentésére a képernyő jobb felső részében található “profilom” menüpontra kattintva.

A V-Forrás Kft a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vásárló által megadott adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért a V-Forrás Kft-t felelősség nem terheli.  

A megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése, a termékoldalon a „kosárba” ikonra történő kattintással lehetséges, megfelelő kiszerelés kiválasztása után. Alapértelmezésben 1 ( azaz egy) darab termék kerül a kosárba, ha a Vásárló egynél  nagyobb mennyiséget szeretne az adott termékből vásárolni, a termékoldalon a darabszám megfelelő mennyiségre történő átírásával teheti meg.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található piros „x”jelre történő kattintással. Ugyanitt nyílik lehetősége a Vásárlónak a termék kosárból történő kivételére, a termék mellett található piros „x” jelre történő kattintással. [BSN1] 

Amennyiben a vásárlás mellett dönt görgessen tovább lefelé.

Ekkor a Számlázási és szállítási adatok véglegesítéséhez jut, melyeket a rendszer a regisztráció során megadott adatok alapján automatikusan kitölt, azonban itt lehetősége van az adatok megváltoztatására is. Amennyiben a számlázási címet a regisztráció során nem töltötte ki, azt itt szükséges pótolnia. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet, ezt a címet a profiloldal eltárolja, mint szállítási cím, így a következő vásárláskor – ha nem kerül módosításra – a rendszer automatikusan ezt másolja át. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

A következő lépés a laikus regisztrációk esetében a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelem” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld, és amely a „Profilom” menüben a „Rendeléseim” almenüben ellenőrizhető.

3. A TERMÉKEK ÁRA

 A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. Abban az esetben, ha egy felhasználó egyéni állandó kedvezménnyel rendelkezik, a bejelentkezést követően ez is jelentkezik az árban, azaz a kedvezményre jogosult Vásárló a kedvezményes árat látja.

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 10.000 Ft-os, vagy afeletti rendelés esetén a szállítási költséget a V-Forrás Kft nem számolja fel. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

A V-Forrás Kft az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott regisztrált felhasználóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a V-Forrás Kft a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor a V-Forrás Kft nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben a V-Forrás Kft felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

4. FIZETÉS MÓDJA

 Megrendeléskor a laikus regisztrációval rendelkező vásárló választhat fizetési módot. A laikus regisztrációval rendelkező Vásárló a megrendelt termékek vételárát banki utalással, utánvéttel, vagy a Barion Payment Zrt által nyújtott fizetési szolgáltatás által, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki. A bankkártyával, illetve a Barion Payment Zrt-n keresztül történő fizetés során felmerülő hibákért a V-Forrás Kft nem vállal felelősséget. A Barion Payment Zrt által nyújtott szolgáltatásokról a következő linketn tájékozódhat: https://www.barion.com/. 

Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni.

A V-Forrás Kft fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárlóértesítést kap.

A vételár teljes kifizetéséig a V-Forrás Kft az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak a V-Forrás Kft számláján történő jóváírásával száll át a Vásárlóra.

A bankkártya elfogadó adatai az alábbiak:

Név: V-Forrás Kft
Székhely: 8200 Veszprém, Fenyves utca 75.
Cégjegyzékszám: 19-09-507624
Adószám: 13288341-2-19
Telefonszám: +36 88/ 786230
E-mail cím: szabolcs.soosnagy@vforras.hu

 Az elfogadható bankkártyák emblémái az alábbiak:

5. VISSZAIGAZOLÁS

A V-Forrás Kft a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárlómegrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A V-Forrás Kft a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazoltaA szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével V-Forrás Kft köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

IV. A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

 1. SZÁLLÍTÁSI IDŐ

A V-Forrás Kft által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-10 nap. A megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A termékek kiszállítása a termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 1-4 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik.

Ha a V-Forrás Kft-nak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét.

2. SZÁLLÍTÁS

A laikus regisztrációval rendelkező Vásárló a futárszolgálattal történő kiszállítás mellett választhatja a megrendeléskor a V-Forrás Kft telephelyén (8200 Veszprém, Ibolya utca 4) történő személyes átvételt, valamint Pick Pack pontokon történő átvételt is.

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik, amelynek összege Magyarországon fix egységár, amely a mindenkor piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat. Külföldre történő szállítás esetében a szállítás költsége függ az adott országtól, ezért ez eseti alapon kerül meghatározásra. Külföldre történő szállítás esetén a szállítási költséggel kapcsolatosan információt a V-Forrás Kft Ügyfélszolgálatán kérhet. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely a V-Forrás Kft székhelye / telephelye / fióktelepe és a Vásárló által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A megrendelt termék(ek)szállítása a SPRINTER Futárszolgálattal történik. A V-Forrás Kft az áru házhoz szállításán a Vásárló által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vásárló köteles a V-Forrás Kft részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vásárlónál, ezután a Vásárló a V-Forrás Kft-nél újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vásárló a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után történik.

Ha a megrendelésbruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg bruttó 10.000,- (tízezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó. A díjmentes szállítás csak egy, a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vásárló több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy magyarországi szállítási címre vonatkozik.

PICK PACK PONTON TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL:

A Pick Pack pontok frekventált helyeken megtalálható Inmedio és Relay hírlapüzletek. A Pick Pack pontok használatának célja, hogy megkönnyítsék a Vásárlónak a csomag átvételét. A megrendelt áru a Pick Pack pontba érkezést követő 5 munkanapon belül átvehető, az üzletek nyitvatartási ideje alatt. A Pick Pack pontos átvétel költsége 490,-. Ha a megrendelés bruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg bruttó 10.000,- (tízezer) Ft rendelési összegnél vagy ezen összeg feletti rendelés esetén irányadó.  

3. A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a V-Forrás Kft nem fogad el. A termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vásárló a panaszt a SPRINTER Futárszolgálat formanyomtatványán teheti meg. A SPRINTER Futárszolgálat a formanyomtatványt továbbítja a V-Forrás Kft részére. Amennyiben a Vásárló a kiszállításkor nem él a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, abban az esetben a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet. A termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított termékek fajtája és mennyisége eltér a Vásárló által leadott, és a V-Forrás Kft által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől.

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól a V-Forrás Kft-ot írásban haladéktalanul értesíteni.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személyrészére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

V. ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az Eladó I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, a Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, a V-Forrás Kft-nek címzett nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Vásárlónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Vásárló kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.

A Vásárló az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a V-Forrás Kft részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A Vásárló(k) neve: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Vásárló a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt.

Elállás esetén a Vásárló köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a V-Forrás Kft mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Portósan feladott küldeményt a V-Forrás Kft nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet a V-Forrás Kft mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén a V-Forrás Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. V-Forrás Kft kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Vásárló bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza V-Forrás Kft részére. A barion.hu-n keresztül megfizetett díjakat a V-Forrás KFT Barion szolgáltatással küldi vissza a felhasználó részére.

A V-Forrás Kft a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján V-Forrás Kft a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, V-Forrás Kft nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a V-Forrás Kft mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a V-Forrás Kft-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

VI. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
    • Ön a V-Forrás Kft hibás teljesítése esetén a V-Forrás Kft-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
    • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
      Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a V-Forrás Kft számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a V-Forrás Kft költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
      Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a V-Forrás Kft adott okot.
  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
    • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
    • Ön a V-Forrás Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
    • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a V-Forrás Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

  • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
    • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
    • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
    • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
    • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
    • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
    • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
      • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
      • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
      • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS

  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
    • Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a V-Forrás Kft jótállásra köteles.
  • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
    • Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
  • Mikor mentesül a V-Forrás Kft a jótállási kötelezettsége alól?
    • A V-Forrás Kft jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VII. FELELŐSSÉG

A V-Forrás Kft nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a Laughing Angels ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a Laughing Angels ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és a V-Forrás Kft weboldalán történő vásárlásért.

A V-Forrás Kft nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

VIII. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

V-Forrás Kft betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat a V-Forrás Kft Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

Postacím:       8200 Veszprém, Fenyves utca 75.
E-mail:            adrienn.holczhauser@vforras.hu

Tel:           + 36 30/4508223

A jogszabályi előírásoknak megfelelően V-Forrás Kft az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a V-Forrás Kft írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a V-Forrás Kft a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen a V-Forrás Kft Vevőszolgálatán, akkor azt a V-Forrás Kft nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet V-Forrás Kft legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

IX. ADATVÉDELEM

V-Forrás Kft számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. A V-Forrás Kft a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről itt[DKH2]  ad részletes, érthető tájékoztatást, amely tájékoztatás a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része honlapon történő elfogadásával a Vásárló hozzájárul az ismertetett adatkezelésekhez.[DKH3] 

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében,ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti h) pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.